×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Informujemy,  że od czerwca br. zaczął działać w Szklarskiej Porębie PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)

PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę lub informację obywatelską.

Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in. sprawy związane z:

  • Zatrudnieniem i bezrobociem
  • Świadczeniami socjalnymi i z ubezpieczeń społecznych
  • Sprawami mieszkaniowymi
  • Kontaktami z urzędami i sądami
  • Sprawami konsumenckimi
  • Prawem pracy

W sprawach trudnych istnieje możliwość uzyskania porady radcy prawnego.

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej będzie działał :

- w budynku MOPS, przy ul. Sikorskiego 8, w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 10.00-12.00
- w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22, w Szklarskiej Porębie Dolnej, w drugi czwartek miesiąca, w  godz. 14.30 – 16.30 *
*) w czerwcu, ze względu na święto wypadające w drugi czwartek miesiąca, punkt będzie wyjątkowo czynny  18. czerwca, w godz. 14.30 do 16.30 .
Podczas dyżurów czynny będzie także telefon 0-793 71 86 96
W pozostałych dniach, od poniedziałku do piątku, informacje oraz porady udzielane będą pod nr telefonu: 0 75 644 60 80.

Aktualności związane z działalnością PIPiO w Szklarskiej Porębie oraz  Biura Lokalnego w Jeleniej Górze będą ukazywały się na stronie „Głosu Szklarskiej Poręby” -(www.szklarska-gazeta.pl)

„Punkty informacji prawnej i obywatelskiej w regionie jeleniogórski – wałbrzyskim” są projektem realizowanym od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 przez Fundację w Służbie Wsi oraz Stowarzyszenie „Pegaz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.