Informacje dla objętych kwarantanną


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w imieniu Burmistrza Szklarskiej Poręby koordynuje dostawę żywności i niezbędnych leków osobom objętym kwarantanną następująco:

1. Przeprowadzamy wywiad telefoniczny o sytuacji

ile osób i w jakim wieku objętych jest kwarantanną? → czy w pobliżu mieszka rodzina zdolna do pomocy? → jakie są najpilniejsze potrzeby? → ustalamy sposób szybkiej komunikacji → ustalamy sposób płatności za zakupy

2. Zapotrzebowanie przekazujemy Ochotniczej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej

lista sprawunków trafia do sklepu → sklep dobiera produkty oraz wystawia imienną fakturę → faktura trafia do osoby w kwarantannie → zakupy dostarczane są po dokonaniu płatności z faktury → odpowiednio zabezpieczony strażak dowozi produkty ze sklepu pod drzwi domu o czym informuje odbiorcę
Jeśli osoba w kwarantannie decyduje się na nieodpłatną żywność z Banku Żywności
MOPS przygotowuje paczki z produktów dostarczonych z BŻ → odpowiednio zabezpieczony strażak lub wojskowy dostarcza żywność pod drzwi domu o czym informuje odbiorcę

Ważne: paczki żywnościowe oraz leki dostarczane są w ilości odpowiadającej minimum tygodniowym potrzebom rodziny.

Zapotrzebowanie na leki

osoba w kwarantannie kontaktuje się bezpośrednio z lekarzem prowadzącym → przekazuje PESEL i PIN recepty pracownikowi ośrodka pomocy wraz z informacją o sposobie płatności (przelew / gotówka) → pracownik odbiera leki z apteki i przekazuje je strażakowi → strażak dostarcza leki wraz imienną fakturą → leki przekazywane są do potrzebującego po uiszczeniu opłaty przelewem LUB, przy płatności gotówką, osoba w kwarantannie odliczoną kwotę wkłada do koperty i zostawia przed drzwiami mieszkania tuż przed przybyciem strażaka (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Ważne: żywność i leki dostarczane są w dni robocze w ciągu 24/48 godzin od przekazania listy lub recepty.

W sprawach nieopisanych powyżej kontaktować telefonicznie:

  • poniedziałek-piątek, w godz. 730-15, nr 757 172 146 lub 609 406 946
  • poniedziałek-piątek, w 15-19, nr 508 517 022
  • sobota i niedziela, w godz. 730-19, nr 508 517 022

Інформація українською мовою