×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

GDDKiA o/Wrocław Rejon w Lubaniu informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przystępuje, do ustawienia siatek przeciwśnieżnych, na gruntach i terenach, przyległych do dróg krajowych i autostrad, w ramach sezonu zimowego 2015/2016.

Ustawienie siatek odbywa się na podstawie art. 21 ust. 2, pkt. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych, z dnia 21 marca 1985 r, jednolity tekst opublikowany w Dz.U. z 2015 poz. 460. Zgodnie z art. 21, ust 3, cytowanej wyżej ustawy: Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 2, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Prosimy o powiadomienie o powyższych pracach, na zebraniach Rad Gmin oraz przekazanie niniejszej informacji podległym Sołectwom w celu jej upowszechnienia.

Dokument do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 533.55 KB]