×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Minister Infrastruktury i Rozwoju
zawiadamia, że decyzją z dnia 15 lipca 2015 r., znak: DOII-IV-mm-772-130-711/14/15, uchylił w całości decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-41/14 z dnia 31 lipca 2014 r., znak: IF-PP.746.46.2014.GM2, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV w miejscowości Szklarska Poręba - Jakuszyce, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 38/12 AM-12 i nr 38/11 AM-3, obręb 0008, m. Szklarska Poręba, stanowiących teren zamknięty kolejowy, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Dokument do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 26.3 KB]