×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Z przyjemnością informujemy, iż ruszył nabór uczestników do projektu „Interaktywna Szklarska Poręba - okno na świat dla każdego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.  

Ogłaszamy nabór w wyniku którego wyłonimy 55 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, które bezpłatnie otrzymają sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu.  

Aby wziąć udział w projekcie należy znaleźć się w jednej z siedmiu grup docelowych znajdujących się poniżej, spełniać wymagania określone w Regulaminie Rekrutacji i udziału w Projekcie, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny.

Grupy docelowe Projektu:

  1. gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  2. gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 
  3. dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej (Grupa C); 
  4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D); 
  5. rodziny zastępcze; 
  6. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS; 
  7. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi  wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w Projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym”, opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (Grupa G).

Rekrutacja do projektu będzie trwała w okresie od dnia 10 lutego 2015 roku do 28 lutego 2015 roku.  Wypełnione Formularze Rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, ul. Buczka 2, 58 -580 Szklarska Poręba, pokój nr 6 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.30.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do pobierania formularzy:

  • bezpośrednio w Biurze Projektu, ul. Buczka 2, 58- 580 Szklarska Poręba, pokój nr 6 (parter)
  • sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, ul. Jedności Narodowej 11, 58- 580 Szklarska Poręba.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie udziela Biuro Projektu, ul. Buczka 2, 58 -580 Szklarska Poręba, pokój nr 6 (parter), telefon: 75 75 47 735.

Regulamin do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 604.45 KB]