Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina - termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 30 września 2011 roku
Jeżeli chcesz zachować ciągłość sprzedaży – zapłać już dzisiaj !

Pamiętaj, przekroczenie terminu wiąże się z automatycznym wygaśnięciem zezwolenia i 6 miesięcznym okresem karencji!
Więcej informacji: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Telefon bezpośredni: 75 75 47 704
 
 ZNIESIENIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy obowiązani będą do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaświadczenia o dokonaniu tej opłaty.
Podstawa prawna: art. 18 pkt 7 ust. 4 „w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111” ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami).