Szklarska Poręba, 22.06.2011 r.

 

Informacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby

W dniu 22 czerwca 2011 r. zgłosiliśmy udział Gminy Szklarska Poręba w programie realizowanym przez operatora programu przy wsparciu naukowo-badawczym Fundacji Poszanowania Energii oraz współpracy organizacyjnej Urzędu Miejskiego pn. „Program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych”.

W ramach programu operator wykonuje nieodpłatną wycenę instalacji u uczestnika programu (beneficjenta), sporządza nieodpłatnie projekt instalacji oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do przedłożenia w banku celem uzyskania dotacji. Instalatorami zestawów solarnych będą monterzy autoryzowani przez operatora.

Operatorem programu jest firma Hetman-CB Sp. z o.o.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jedno- lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach.

Szczegółowe informacje o celu, przedmiocie i warunkach uczestnictwa w programie znajdują się na stronie internetowej operatora programu:www.hetman-cb.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Buczka 2, pok.15, tel. 75/75 47 733