×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Szklarskiej Poręby, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) informuje, że decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2011 r. doręczane są każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

Odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.Doręczona decyzja, jest jedną decyzją wymiarową o łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.