×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP), Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) oraz Urząd Miasta i Gminy w Szklarskiej Porębie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne „Ekonomia społeczna szansą na rozwój Szklarskiej Poręby” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się dnia 25 listopada w godz. 11.00 – 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szklarskiej Porębie.
Celem spotkania jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz zainteresowanie uczestników przedsiębiorczością społeczną. Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, a także zaprezentowane tzw. „dobre praktyki” – czyli przykłady rozwijających swoją działalność podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto przewidziany jest czas na dyskusję, podczas której zastanowimy się nad szansami i zagrożeniami, jakie stwarza ekonomia społeczna.

Wstępny program spotkania:
  • Przywitanie, przedstawienie programu spotkania;
  • Ekonomia społeczna? -  podstawowe informacje, dobre praktyki, filmy promujące ekonomię społeczną;
  • Przerwa kawowa;
  • Dyskusja na temat szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej
  • Przedstawienie oferty różnych form wsparcia – również z innych projektów dot. ES (m.in. – szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają bezpłatny poczęstunek oraz pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych. więcej