×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby – Arkadiusz Wichniak informuje, że Miasto Szklarska Poręba zgłosiło akces udziału w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Będzie ono miało charakter dofinansowania przekazywanego Miastu Szklarska Poręba, które będzie odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie Szklarskiej Poręby. Ostateczną grupą docelową są mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne informację zostaną przekazane po zakwalifikowaniu projektu do realizacji.