×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z Twojego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija:
30 września 2011 roku

Ważne informacje dot. głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu dla

  • Osób, które w dniu głosowania będą przebywały poza miejscem zamieszkania
  • Osób przebywający czasowo w Szklarskiej Porębie
  • Osób starszych
  • Osób niepełnosprawnych

IV losowanie złotego AuRuna, odbędzie się w dniu 01.10.2011r (sobota) około godziny 17.00. W Szklarskiej Porębie Dolnej na dużej płycie boiska przy ul.Waryńskiego. Wszystkich sympatyków Sudeckiego Bractwa walońskiego Serdecznie Zapraszam Robert Pawłowski Mincerz Sudeckiego Bractwa Walońskiego

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje , iż listy wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są do wglądu w Urzędzie Miejskim , pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530 do dnia 7 października 2011 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina - termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 30 września 2011 roku
Jeżeli chcesz zachować ciągłość sprzedaży – zapłać już dzisiaj !

Zarządca cmentarzy w Szklarskiej Porębie przypomina o obowiązku dokonania opłaty za miejsca grzebalne, dla których upłynął 20-to letni okres rezerwacji.

Miejsca bez aktualnej opłaty będą likwidowane.