×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Biała Dolina w tym sezonie będzie biała. MZGL ustalając plan „akcji zima” na trwający sezon, uwzględnił wniosek części przedsiębiorców z Białej Doliny, aby niektóre ulice były odśnieżane w tzw. biały standardzie. Oznacza, to, że na tych ulicach nie byłby sypany ani piasek, a tym bardziej sól, dzięki czemu możliwa będzie organizacja kuligów. 

W związku z intensywnymi opadami śniegu przypomina się wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności jego usuwania z dachów budynków i innych obiektów budowlanych.

Wojewoda dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 3 z dnia 13 grudnia 2011r, „w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych”

Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają: numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Uruchomione zostały 3 dodatkowe wersje językowe oficjalnej internetowej strony miasta.

Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z Twojego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija:
30 września 2011 roku