Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych na terenie miasta Szklarska Poręba.

Od dnia 1 czerwca 2011 r. wchodzą w życie zmiany w zasadach poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Opłatę miejscową pobieramy za każdy rozpoczęty, kalendarzowy dzień pobytu. Traci również moc zwolnienie z opłaty miejscowej sportowców. Natomiast zwolnienie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej nie obejmuje studentów, jedynie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W okresie minionych 4 miesięcy SIMEKO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze podwyższyła, ponad dopuszczalny limit, stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Szklarska Poręba.
Ustalona uchwałą Rady Miejskiej górna stawka opłaty wynosi 68,00 zł netto/m3, a stosowana przez Spółkę SIMEKO stawka opłaty wyniosła 80,50 zł netto/m3.

Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego - JULIAN LACHOWICZ przyjmuje mieszkańców Szklarskiej Poręby w każdą pierwsza środę miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Miejskim, ul. Buczka 2, pokój 6. Telefon kontaktowy 75 717 27 65, 605 917 866.

Burmistrz Szklarskiej Poręby zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie zamówienia p.n."Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Szklarska Poręba wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury".
Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=2044

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Szklarska Poręba do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, uprzejmie informujemy mieszkańców o możliwości pozyskania dotacji ten cel. Dotacja dotyczy 85% kosztów poniesionych na zadania związane z usuwaniem azbestu tj.: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Z dniem 1 lipca 2011 roku Rzeczpospolita Polska obejmie swoje pierwsze historyczne sześciomiesięczne Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wydarzenie to stanowić będzie nie tylko swoisty egzamin na sprawne funkcjonowanie polskiej administracji, ale również tworzy szansę promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej.