Wojewoda dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 3 z dnia 13 grudnia 2011r, „w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych”

Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają: numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Uruchomione zostały 3 dodatkowe wersje językowe oficjalnej internetowej strony miasta.

Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z Twojego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija:
30 września 2011 roku

Ważne informacje dot. głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu dla

  • Osób, które w dniu głosowania będą przebywały poza miejscem zamieszkania
  • Osób przebywający czasowo w Szklarskiej Porębie
  • Osób starszych
  • Osób niepełnosprawnych

IV losowanie złotego AuRuna, odbędzie się w dniu 01.10.2011r (sobota) około godziny 17.00. W Szklarskiej Porębie Dolnej na dużej płycie boiska przy ul.Waryńskiego. Wszystkich sympatyków Sudeckiego Bractwa walońskiego Serdecznie Zapraszam Robert Pawłowski Mincerz Sudeckiego Bractwa Walońskiego