Burmistrz Miasta Szklarska Poręba, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. serdecznie zapraszają wszystkich uczestników na spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 2 w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie dnia 10 stycznia 2012r. o godzinie 14:00.

Nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości wynoszą:
za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 80,00 zł netto/m3,
za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 25,00 zł netto/m3,
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 30 zł netto/m3.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie opublikowane są uchwały dot. opłat, podjęte przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie na sesji dnia 2011-11-28. Uchwały te weszły w życie z dniem 01.01.2012r.

Biała Dolina w tym sezonie będzie biała. MZGL ustalając plan „akcji zima” na trwający sezon, uwzględnił wniosek części przedsiębiorców z Białej Doliny, aby niektóre ulice były odśnieżane w tzw. biały standardzie. Oznacza, to, że na tych ulicach nie byłby sypany ani piasek, a tym bardziej sól, dzięki czemu możliwa będzie organizacja kuligów. 

W związku z intensywnymi opadami śniegu przypomina się wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności jego usuwania z dachów budynków i innych obiektów budowlanych.

Wojewoda dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 3 z dnia 13 grudnia 2011r, „w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych”