×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej prowadziła kontrolę Problemową MZGL w zakresie zarządu nad cmentarzami w mieście.
Wspólnie z pracownikami MZGL wizytowała cmentarze. Stwierdzono  między innymi, iż istnieją miejsca bardzo zaniedbane, dotyczy to grobów i miejsc tak zwanych „zarezerwowanych”. W związku z powyższym prosimy  zainteresowanych o uporządkowanie tych miejsc. Prosimy również o uregulowanie opłat za utrzymywanie grobów w chwili, gdy minęło już dwadzieścia lat od ostatniej opłaty za miejsce. Informujemy,  że jeżeli ktoś już nie chce przedłużać istnienia grobu to należy to
zgłosić w MZGL.

W załączeniu przekazuję decyzję Głównego Inspektora sanitarnego kraju w sprawie zakazu handlu niektórymi wyrobami alkoholowymi

W związku z sygnałami o źle naliczanych fakturach przez spółkę KSWiK za wodę i ścieki, Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z prośbą do odbiorców, aby pisma w sprawie reklamacji składane do KSWiK kierowali również do wiadomości Burmistrza Szklarskiej Poręby.

 

Przypominamy o terminach płatności podatków.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje że został powołany Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej. Zadaniem osób wchodzących w skład zespołu będzie kompleksowa kontrola obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.