Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia na widocznym miejscu na ścianie frontowej budynkutabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 

Rada Miejska Szklarskiej Poręby uchwałą Nr XXXVI/431/09 z dnia 29 maja 2009 r., w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu znakowania ulic, nieruchomości oraz obiektów publicznych i obiektów turystycznych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 114, poz. 2367) ustaliła wzór tabliczki z numerem porządkowym, którego wzorzec jest nieodpłatnie udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom. Gotowe tabliczki z numerami porządkowymi można również zamawiać za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie lub bezpośrednio u producenta (informacje adresowe dostępne w Urzędzie Miejskim i MZGL).

 

Informując o powyższym Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz wymienionej wyżej uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/431/09 z dnia 29 maja 2009 r., zachowują ważność przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, czyli do dnia 06 czerwca 2013 r.

 

 

Burmistrz Szklarskiej Poręby

Grzegorz Sokoliński


 

 

Miasto Szklarska Poręba poszukuje osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem Rodzinnego Domu Pomocy dla seniorów. Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wspólnie zamieszkujących wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie (art. 52 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Reklama na bilboardach
Masowy zasięg oddziaływania.
Największa widownia reklamy - outdoor dociera do niemal wszystkich a głównie do najbardziej aktywnych i atrakcyjnych grup konsumentów.
Reklama, której nie da się uniknąć - przekaz płynący z billboardów jest odbierany niezależnie od woli odbiorcy.

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szklarska Poręba i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska Poręba:
projekt uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Eudajmonia, w styczniu br. rozpoczęła realizację projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego pn. „BIZNESKLASA BEZ BARIER”
Okres realizacji Projektu: styczeń 2012r. - październik 2013r. Obszar wdrażania: Dolny Śląsk

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

GRUPY DOCELOWE:
Projekt skierowany do 32 osób niepełnosprawnych (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące (5 uczestników/czek) i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej minimum przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Etap I    -    składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:  17.02.2012 R. – 09.03.2012 R.
Etap II    -    rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – trzecia dekada marca i kwiecień 2012r.

PODSTAWOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
- bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godzin zajęć
- bezpłatny coaching biznesowy I – 8 godzin indywidualnego doradztwa
- dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 40 tys. złotych na firmę
- podstawowe wsparcie pomostowe – pomoc finansowa do 1300 zł na miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy oraz coaching biznesowy II (6 godzin indywidualnego doradztwa)
- przedłużone wsparcie pomostowe – pomoc finansowa do 1300 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy
 WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: poradnictwo zawodowe, coaching psychologiczny, asystent/ka osoby niepełnosprawnej i sprzęt wspomagający.

Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu: www.biznesklasabezbarier.darr.pl
oraz do skontaktowania się z Biurem Projektu lub Biurem Rekrutacyjnym:
Biuro Projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
Pokój A201 (II piętro)
Tel.: +48 74 64 80 428, 663 425 007
Fax: +48 74 64 80 417
www.darr.pl; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie informuje, że:
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LOT Szklarska Poręba odbędzie się w dniu:
20 marca 2012r. (wtorek)
o godz. 16.oo (pierwszy termin), lub o 16.30 (drugi termin)
w Hotelu Bornit Interferie SA
przy ulicy A.Mickiewicza 21 w Szklarskiej Porębie