Komunikatu Burmistrza  w sprawie  zmian w dokonywaniu wpłat

Komunikat Burmistrza Szklarskiej Poręby w sprawie tabliczek porządkowych.

Burmistrz Szklarskiej Poręby
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 0050.308.2012 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych określających zasady czasowego wprowadzania zakazu zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych i miejskich drogach wewnętrznych w Szklarskiej Porębie.

Okres bożonarodzeniowy dla zespołu Porębianie jest bardzo pracowity. Rozpoczęli już 14 grudnia 2011r.koncertem kolęd w CRR KRUS w Szklarskiej Porębie, następnie było spotkanie opłatkowe Związku Emerytów i Rencistów, opłatek miejski w D.W. "Orla Skała".

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. serdecznie zapraszają wszystkich uczestników na spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 2 w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie dnia 10 stycznia 2012r. o godzinie 14:00.