Przypominamy o terminach płatności podatków.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje że został powołany Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej. Zadaniem osób wchodzących w skład zespołu będzie kompleksowa kontrola obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Uprzejmie informuję, że Dolnośląska Spółka Gazownictwa – Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie sieci gazowej.
W związku z powyższym w okresie do dnia 30 listopada bieżącego roku będą występowały przejściowe utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w obrębie ulic 1 Maja, J. Kasprowicza, K. Makuszyńskiego, S. Moniuszki oraz H. Kołłątaja.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że ze względu na wydłużanie się prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, szlak rowerowy nr 13 wzdłuż rzeki Izery do pieszego przejścia granicznego na rzece Izerze, oznaczony na mapie kolorem fioletowym zamknięty będzie do 30.06.2012 r.

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Centrum NGO) w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla organizacji pozarządowych z powiatu jeleniogórskiego, które odbędzie się w dniu 10.05.2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Carmen" przy ul. Armii Krajowej nr 3 w Karpaczu o godz. 17:00.