Zapraszamy przedsiębiorców do wspólnej promocji.

Pacjent pobierający "leki stałe" może raz w miesiącu złożyć w rejestracji  zapotrzebowanie na leki. Po odbiór recept prosimy zgłaszać się w rejestracji . Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia do  2 dni.

Po zaopatrzeniu, raz na 3 miesiące , pacjent będzie musiał zgłosić się na wizytę do lekarza. Druki na zapotrzebowanie recept są dostępne w rejestracji.

Małgorzata Bińczak

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Szklarskiej Porębie

 

 

 

Uwaga słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zarząd Uniwersytetu informuje,że uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się dnia 1-X- 2012 roku o godzinie 16:00.

W tym roku zapraszamy na uroczystości w gościnne progi Nadleśnictwa Szklarska Poręba przy ulicy Krasińskiego 6.

Wykład inauguracyjny poprowadzi Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Pani Zyta Bałazy.

Zarząd UTW „Jeszcze Młodzi”

 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej prowadziła kontrolę Problemową MZGL w zakresie zarządu nad cmentarzami w mieście.
Wspólnie z pracownikami MZGL wizytowała cmentarze. Stwierdzono  między innymi, iż istnieją miejsca bardzo zaniedbane, dotyczy to grobów i miejsc tak zwanych „zarezerwowanych”. W związku z powyższym prosimy  zainteresowanych o uporządkowanie tych miejsc. Prosimy również o uregulowanie opłat za utrzymywanie grobów w chwili, gdy minęło już dwadzieścia lat od ostatniej opłaty za miejsce. Informujemy,  że jeżeli ktoś już nie chce przedłużać istnienia grobu to należy to
zgłosić w MZGL.

W załączeniu przekazuję decyzję Głównego Inspektora sanitarnego kraju w sprawie zakazu handlu niektórymi wyrobami alkoholowymi

W związku z sygnałami o źle naliczanych fakturach przez spółkę KSWiK za wodę i ścieki, Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z prośbą do odbiorców, aby pisma w sprawie reklamacji składane do KSWiK kierowali również do wiadomości Burmistrza Szklarskiej Poręby.