OSTRZEŻENIE nr 14/2013
INSPEKTORA DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

  Uwaga! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podrabianym spirytusem mogącym stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób , które go spożyją.

   GDDKiA oddział we Wrocławiu rozpoczął ustawianie siatek przeciwśnieżnych na gruntach i terenach przyległych do dróg krajowych i autostrad. Właścicielom i użytkownikom którzy ponieśli szkody związane z tymi czynnościami  (określonych w art.21, ust,2 ustawy o drogach publicznych) przysługują odszkodowania na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od 25.10.2013 do 03.11.2013 pięciu miejsc przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy ul. Wyszyńskiego, w granicach części działki numer 487/2 obręb 5.

   

  Straż Miejska uprzejmie informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu na ulicach Szpitalnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu Wszystkich Świętych, to jest 01.11.2013 r.

   Zachowaj ostrożność !