×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych.”
Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości zakładania i rozwoju firm w ramach  instrumentów zwrotnych tj. Inicjatywy JEREMIE oraz Funduszu Pożyczkowego EFS oraz  informacje o  możliwościach wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
ZAWIADAMIA
ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI
W WIEKU od 6 miesięcy do 3 lat

KOMUNIKAT nr 4/2014
MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

  Przekazuję ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego RP dotyczące ujawnienia metanolu w Republice Czeskiej w butelkach po alkoholu.

  ZAWIADOMIENIE Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), wyznaczam na terenie miasta Szklarska Poręba następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: 

  W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w godzinach  przedpołudniowych w ul. 1 Maja, ulica ta na odcinku od ul. Jedności Narodowej do Turystycznej jest czasowo zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego. W jednym z obiektów trwa akcja Straży Pożarnej. 

  Zalecany objazd pod wyciąg i w rejon ul. 1 Maja ulicami: Mickiewicza, Chopina, Odrodzenia, Stromą i Turystyczną. Ruchem kierują służby porządkowe. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 15:00.


  Burmistrz Miasta

  zaprasza do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.