Lokalna Organizacja Turystyczna informuje, że ze względu na znikome zainteresowanie (7 potwierdzonych obiektów)  spotkaniem gestorów bazy turystycznej, dotyczącym przygotowaniom do sezonu zimowego 2014/2015, które miało odbyć się dnia 30.10.2014 w Hotelu Kryształ,  zostaje ono przeniesione na nowy termin  - 06.11.2014r. godz. 14:00. Miejsce spotkania pozostaje niezmienione.

KOMUNIKAT nr 5/2014
MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

  Przekazuję komunikat Zakłady Energetycznego w sprawie wyłączeń  prądu na terenie Szklarskiej Poręby

  Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze  zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Unijny czwartek dla przedsiębiorczych.”
  Podczas  spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości zakładania i rozwoju firm w ramach  instrumentów zwrotnych tj. Inicjatywy JEREMIE oraz Funduszu Pożyczkowego EFS oraz  informacje o  możliwościach wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
  „MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
  w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
  ZAWIADAMIA
  ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI
  W WIEKU od 6 miesięcy do 3 lat

  KOMUNIKAT nr 4/2014
  MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

   Przekazuję ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego RP dotyczące ujawnienia metanolu w Republice Czeskiej w butelkach po alkoholu.

   ZAWIADOMIENIE Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
   Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), wyznaczam na terenie miasta Szklarska Poręba następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: