×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r.
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szklarska Poręba na lata 2015-2020

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szklarska Poręba na lata 2015-2020, z perspektywą do 2023 roku.

Uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca drogi krajowej nr 3 w Szklarskiej Porębie dokonała zmiany organizacji ruchu.

GDDKiA o/Wrocław Rejon w Lubaniu informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przystępuje, do ustawienia siatek przeciwśnieżnych, na gruntach i terenach, przyległych do dróg krajowych i autostrad, w ramach sezonu zimowego 2015/2016. 

Informujemy, że został wydłużony termin składania fiszek projektowych do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. uprzejmie prosi  mieszkańców z terenu Gminy Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba o bardzo oszczędne gospodarowanie wodą ze względu na występującą suszę.