×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W ramach projektu Dolny Śląsk Dla Królowej Sportu na terenie Dolnego Śląska powstało lub zostało zmodernizowanych kilkadziesiąt obiektów lekkoatletycznych, na których odbywają się zajęcia lekkoatletyczne o charakterze ogólnorozwojowym dla uczniów szkół podstawowych. Projekt wpisuje się w program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! - innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019

Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego gminy Szklarska Poręba na rok 2015
Lista osób nieujętych na liście mieszkaniowej na rok 2015

Miasto Szklarska Poręba mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:
Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Szklarska Poręba, dotyczącą osób fizycznych i prawnych
Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że termin zgłaszania uwag do programu ,,Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi w roku 2016" został przedłużony do dnia 8 maja 2015 r.  Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza uwag do projektu, bezpośrednio do Pani Anny Adamczyk- insp. ds. Obsługi Rady Miejskiej pokój  nr 5  w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie w godz. pracy Urzędu Miejskiego oraz drogą mailowa na adres: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Konsultowany dokument został opublikowany w zakładce pożytek publiczny na stronie: http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/

Zarządzenie Nr 0050.112.2015
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie