×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich par małżeńskich, zameldowanych na terenie Szklarskiej Poręby, których związek małżeński został zarejestrowany w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju, a które w 2016 r. świętować będą jubileusz 50 rocznicy ślubu o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie w terminie do dnia 15 maja 2016 r.

Już od 1 kwietnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze popularnie zwane programem Rodzina 500 plus.
W naszym mieście weryfikacją wniosków i wypłatą świadczeń zajmować będzie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się w dawnej przychodni na ul. Jedności Narodowej 11.

DECYZJA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
w sprawie ogłoszenia Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa" w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuje stażysty na stanowisko administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Po 6-miesiecznym stażu gwarancja zatrudnienia na 3 miesiące. Ze stażu może skorzystać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy

Już pierwszego kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.