×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa" w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuje stażysty na stanowisko administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Po 6-miesiecznym stażu gwarancja zatrudnienia na 3 miesiące. Ze stażu może skorzystać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy

Już pierwszego kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
INFORMUJE, że

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe 2016, został zamieszczony I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Serdecznie zapraszamy Państwa - naszych członków-producentów - do składania wniosków o przyznanie Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór.