×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina, że termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31 maja 2016 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści II raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30% opłaty rocznej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 - 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Odbudowa odcinków ulicy Kołłątaja o łącznej długości 1260 m, uszkodzonych w trakcie intensywnych opadów deszczu na terenie Szklarskiej Poręby".

Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich par małżeńskich, zameldowanych na terenie Szklarskiej Poręby, których związek małżeński został zarejestrowany w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju, a które w 2016 r. świętować będą jubileusz 50 rocznicy ślubu o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie w terminie do dnia 15 maja 2016 r.

Już od 1 kwietnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze popularnie zwane programem Rodzina 500 plus.
W naszym mieście weryfikacją wniosków i wypłatą świadczeń zajmować będzie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się w dawnej przychodni na ul. Jedności Narodowej 11.

DECYZJA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
w sprawie ogłoszenia Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.