×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Samorządowy integracyjny żłobek „magiczny świat maluchów” w Szklarskiej Porębie ogłasza:
Nabór pracowników  na stanowisko: opiekun w żłobku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław

Miasto Szklarska Poręba zaprasza do udziału w nieodpłatnych spotkaniach rodziców chcących rozwijać swoje umiejętności.

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju oraz Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej UMW przypominają, że wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020 prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów.

W celu sprawdzenia przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz weryfikację i doskonalenie procedur i mechanizmów funkcjonowania systemów