×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W związku z planowanym naborem dotyczącym inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnych w konkursach ogłaszanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza stowarzyszenia działające na terenie Szklarskiej Poręby do składania wniosków na zwrotną pożyczkę w wysokości 300 000 ZŁ (trzysta tysięcy złotych) na zadanie pn:

Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu (do 20.11.2016 r.) fragmentu czarnego szlaku turystycznego.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przesyła treść ogłoszenia o rokowaniach na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 70,46 m2 wraz z powierzchnią przynależną 21,03 m2, położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 25A, woj. dolnośląskie, wraz z udziałem wynoszącym 4978/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1/1 AM-1 o powierzchni 0,2365 ha, obręb 0003, Szklarska Poręba oraz w częściach wspólnych budynków.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

Samorządowy integracyjny żłobek „magiczny świat maluchów” w Szklarskiej Porębie ogłasza:
Nabór pracowników  na stanowisko: opiekun w żłobku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław