Zarządzeniem nr 0050.681.2021 z 15 listopada 2021 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby ustalił 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w zamian za dzień świąteczny przypadający na sobotę 25 grudnia.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji przekazał nowe stawki za wodę i ścieki

Herb Szklarskiej Poręby

Program współpracy z Miasta ze szklarskoporębskimi organizacjami pozarządowymi poddany dyskusji społecznej

Informacja Starosty Karkonoskiego o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim

Konsultacje społeczne odnośnie nadania i zmiany nazw