Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady oznaczane muszą być indywidualnymi kodami kreskowymi

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie Szklarskiej Poręby

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Szklarskiej Porębie obowiązujący od 1 lipca

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. AKTUALIZACJA