×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ParagrafBurmistrz Szklarskiej Poręby informuje, iż w przedmiocie czasowego odebrania właścicielowi psa rasy owczarek podhalański o imieniu BARON, przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt , zakończono właściwe postępowanie administracyjne.

Zebrany w powyższej sprawie materiał dowodowy nie upoważnił organu administracyjnego do wydania decyzji odebrania psa dotychczasowemu właścicielowi.

Decyzją zarządu stowarzyszenia używającego nazwy Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w dniu 02 lutego 2018 reprezentujący DIOZ Konrad Kuźmiński z lekarzem weterynarii Dorotą Węglińską, podjęli interwencję odebrania właścicielowi psa z uwagi na to, iż był on utrzymywany w kojcu o wymiarach 9 m2. W zawiadomieniu podano brak zapewnienia stałego dostępu do wody oraz pokarmu. Prócz stwierdzonych zaniedbań natury pielęgnacyjnej oraz dobrostanowej u zwierzęcia zauważono zapalenie ucha. Interweniujący uznając sytuację za przypadek niecierpiący zwłoki gdzie dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagrażałoby życiu i zdrowiu podjęli decyzję o czasowym odebraniu właścicielowi psa, powołując się na tryb art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt. Następnie w dniu 05.02.2018r. Powiadomili o zaistniałej sytuacji Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie.

W opisywanej sprawie zważyć należy, iż podstawą do odebrania właścicielowi zwierzęcia jest art. 7. USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, którego pierwszy paragraf mówi, iż zwierzę można czasowo odebrać właścicielowi na podstawie wydanej decyzji Burmistrza. Jak wiemy Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt (DIOZ) nie posiadało takiej decyzji. W tej sytuacji koniecznym było przeprowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o obowiązujące zasady prawne.

W toku postępowania ustalono, że :

  1. Przeprowadzona interwencja odbyła się bez udziału funkcjonariuszy policji ani straży miejskiej.
  2. Urząd Miasta również nie został powiadomiony w dniu, w którym „interwencja” została przeprowadzona tj. 02.02.2018. Nie bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji fakt, że miała ona miejsce ok, godz. 10 rano, a więc w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, tym samym nie było podstaw do tego aby z właściwym zawiadomieniem zwlekać do dnia 05.02.2018.

W przebiegu postępowania reprezentujący DIOZ pan Konrad Kuźmiński nie potrafił, bądź nie chciał udzielić informacji niezbędnych dla potrzeb właściwego postępowania administracyjnego.

  • Odmówił udzielenia informacji na temat aktualnego miejsca pobytu psa.
  • Odmówił możliwości klinicznego zbadania stanu zdrowia psa przez lekarza weterynarii realizującego ustawowe obowiązki z zakresu Ochrony Zwierząt na rzecz miasta Szklarska Poręba.

Nie było więc możliwości skonfrontowania faktycznego stanu zdrowia psa ze stanem opisanym w „zawiadomieniu” jako zagrażający życiu.

- Pan Kuźmiński odmówił również okazania „zarekwirowanej” książeczki zdrowia psa, uniemożliwiając tym samym organowi prowadzącemu postępowanie, stwierdzenia faktu czy pies był pod stałą opieką weterynaryjną.

Bez odpowiedzi pozostała także wątpliwość w sprawie konieczności natychmiastowego odebrania zwierzęcia z uwagi na zagrażający życiu stan. Zważyć bowiem należy, że interwencja miała miejsce jak wskazano powyżej ok. godz. 10, natomiast karta wizyty w gabinecie weterynaryjnym jest wystawiona o godz. 18:11.

Niezrozumiałą w całej sprawie jest postawa reprezentującego DIOZ Konrada Kuźmińskiego, który utrudniał organowi administracyjnemu zebranie informacji dotyczących sprawy. W tej sytuacji, wobec braku wystarczających dowodów, wątpliwości jakie powstały w toku postępowania należało rozstrzygnąć na korzyść dotychczasowej właścicielki psa. Zważyć bowiem należy, iż organ administracyjny jest zobligowany do działania na podstawie i w ramach przepisów obowiązującego prawa.

Tymczasem działania reprezentującego DIOZ Konrada Kuźmińskiego noszą znamiona braku legalności, można wręcz odnieść wrażenie, że opierają się bardziej na próbie samosądu i publicznego linczu, pod którymi organ samorządowy nie może się podpisać, nawet w przypadku kiedy dla niepoznaki przesłonięte są prawdopodobną troską o dobro zwierzęcia. Niemniej kilka fotek psa oszołomionego działaniem środków uspokajających, wobec braku innych dowodów, jest niewystarczające do odebrania komukolwiek prawa własności.

Niezależnie jednak od zakończonego postępowania wydane zostaną zalecenia dla utrzymania warunków bytowych psa na odpowiednim poziomie.

Jednocześnie Miasto zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby działania prowadzone na rzecz ochrony zwierząt na terenie Szklarskiej Poręby prowadzone były z właściwą troską i dbałością o ich dobro.

Urząd Miasta
w Szklarskiej Porębie

pdf Decyzja do pobrania [1.32 MB]