×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Lokalna Grupa Działanie Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do dalszych konsultacji nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-27.

Spotkania konsultacyjne podzielone są wg poszczególnych grup społecznych.

  • 23 bm. godz. 13 — spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, przy ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice
  • 24 bm. godz. 14 — spotkanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn
  • 25 bm. godz. 10 — spotkanie z JST (samorządowcy), Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn
  • 31 bm. godz. 10 — spotkanie z rolnikami, Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn
  • 20 lutego br. godz. 14 — I warsztat strategiczny, Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn
  • 22 lutego br. godz. 14 — spotkanie z mieszkańcami Jeleniej Góry — współpracy między miastem a wsią, urząd miejski przy ul. Sudeckiej 29, sala nr 13, Jelenia Góra
  • 23 lutego br. godz. 14 — II warsztat strategiczny, Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn
  • 27 marca br. godz. 10 — forum strategiczne dot. nowej LSR na lata 2023-2027, Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Żołnierskiej 13, Podgórzyn
  • 30 marca br. godz. 10 — konferencja podsumowująca powstanie nowej LSR na lata 2023-27 (miejsce w trakcie ustalania)

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zachęca do udziału w spotkaniach mieszkańców: gminy Janowice Wielkie, miasta Jelenia Góra, miasta Karpacz, miasta Kowary, miasta Piechowice, gminy Podgórzyn oraz miasta Szklarska Poręba.

 

Konsultacje społeczne Partnerstwa Ducha Gór