×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Grzejnik elektryczny

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 11 od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku można składać wniosek o dofinansowanie kosztów ogrzewania elektrycznego gospodarstwa domowego. Przysługuje on osobom wykorzystującym do ogrzewania prąd elektryczny, np.: pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery itp.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć:

• na piśmie, osobiście w pokoju nr 16 (I piętro), tel. 75 717 21 46 w. 136, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.
Szczegółowe warunki dostępne w MOPS.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny