Pomoc dla mieszkańców o niskich dochodach

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie można się starać o dodatek osłonowy — pomoc jednorazową, kiedy przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
• w jednoosobowym – 2100 zł
• w wieloosobowym – 1500 zł

Szczegóły na stronie MOPS-u.