×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Informacja o składaniu wniosków na świadczenia na okres zasiłkowy 2021/2022

Od lipca 2021 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 2021/22 można składać w formie elektronicznej.
Od 1 sierpnia 2021 roku można składać wnioski w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Jeśli wniosek złożony został w okresie 1 lipca do 31 sierpnia br. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. nastąpi do 30 listopada.
Jeśli wniosek złożony został w okresie 1 września—31 października, ustalenie prawa do zasiłku i wypłata świadczeń za listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia.
Wnioski składane od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r. załatwione będą do ostatniego dnia lutego przyszłego roku.
Po tym okresie prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Źródło: MOPS Szklarska Por.