Podstawa prawna: Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. z 2018, poz. 994 ze zm.)

Wolna wigilia Bożego Narodzenia