Z żalem informujemy, że 18 stycznia 2018 r. zmarł płk Straży Granicznej w stanie spoczynku Zbigniew Skoczylas. Całe dorosłe życie Zbigniewa Skoczylasa związane było ze służbą w mundurze, na początku  żołnierza Wojska Polskiego a następnie funkcjonariusza Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Służbę w jednostkach WOP w Szklarskiej Porębie pełnił od 1952 r. do przejścia w stan spoczynku w 2006 r. w stopniu pułkownika Straży Granicznej. Był jednym z 17 uczestników zebrania, podczas którego 14 grudnia 1952 r.  w schronisku Samotnia  powołano do życia Sudecką Sekcję Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - SOPR. Przez wiele lat był dowódcą strażnicy „Kamieńczyk” i dowódcą Batalionu WOP w Szklarskiej Porębie.

Pogrzeb ŚP płk Zbigniewa Skoczylasa odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym w Żernikach Wrocławskich.

ODSZEDŁ ZBIGNIEW SKOCZYLAS

Zbigniew Skoczylas
1931 - 2018