×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Projekty poddane głosowaniu zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba w 2020 r.

 

1.
PARKING PRZY UL. MICKIEWICZA
Wnioskodawca: Andrzej Miroń
Koszt: 91.800,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Mickiewicza 16 - działki nr 21 i 20/3, obręb 0006 (lub opcjonalnie działki nr 21 i 22, obręb 0006)
Opis projektu: Zagospodarowanie wskazanego terenu umożliwi stworzenie 10 miejsc parkingowych o wym. 2,5 m × 5 m i ciągu pieszo-jezdniowego o dł. ok. 30 mb. Ustawienie ubikacji typu toy-toy. Parking wyłożony będzie ażurowymi płytami betonowymi na podbudowie (podsypce) stabilizującej kamiennej frakcji 3-31,5 mm. Całość otoczona będzie betonowymi płytami obmurza na zaprawie betonowej.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Wzmożony ruch turystyczny w tym rejonie wykazał, że mały parking parafialny nie może pomieścić tak dużej ilości samochodów i autokarów. Parkujące auta wzdłuż ul. Mickiewicza niszczą jej pobocze a ilość tak stworzonych miejsc stanowi małą część potrzeb w tym zakresie.

2.
BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE DOLNEJ
Wnioskodawca: Grzegorz Tośko
Koszt: 96.000,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Waryńskiego - działka nr 235, obręb 0003
Opis projektu: Projekt zakłada budowę boiska do siatkówki plażowej obok istniejącego boiska do piłki nożnej. Planowane jest: wyrównanie terenu, postawienie słupków, montaż siatki, montaż betonowych ławek (po 4 na każdą połowę boiska, z dwóch stron boiska – 2 z jednej i 2 z drugiej), montaż 4 betonowych koszy na śmieci, budowa ogrodzenia wokół boiska i strefy wolnej wokół boiska.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: W Szklarskiej Porębie nie ma ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej. Takie boisko wzbogaci ofertę rekreacyjną Szklarskiej Poręby dla mieszkańców i turystów w każdej grupie wiekowej.

3.
ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. MICKIEWICZA
Wnioskodawca: Jakub Koziński
Koszt: 100.000,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Mickiewicza - działka nr 24, obręb 0006
Opis projektu: W ramach projektu na terenie istniejącego ale nieuporządkowanego w części parku powstanie miejsce przyjazne rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym, osobom zdrowym i niepełnosprawnym. Park zostanie zaaranżowany w otoczeniu zieleni i drzew, w centrum miasta, dzięki czemu dostęp do niego będzie nieograniczony. Park będzie składał się z 3 stref: ekologicznej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Park przygotowany zostanie z naturalnych materiałów: drewno, kamień, z wykorzystaniem roślinności typowej dla regionu. W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: projekt zagospodarowania parku rodzinnego, przygotowanie podłoża (wyrównanie terenu i przygotowanie go pod montaż urządzeń) oraz zasadzenia. W strefie edukacyjnej powstanie ścieżka sensoryczna, przy której ustawione będą tablice edukacyjne oraz urządzenia sportowe. W strefie rekreacyjnej znajdą się ekologiczne zabawki drewniane, huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych (opcjonalnie). Na terenie całego parku znajdą się ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Celem realizacji zadania jest zmodernizowanie istniejącego parku przy ul. Mickiewicza w centrum Szklarskiej Poręby na potrzeby parku rodzinnego. Przedstawione działania mają na celu zmienić istniejący stan rzeczy, w efekcie czego niewątpliwie wzrośnie zainteresowanie parkiem oraz bezpieczeństwo jego użytkowania. Park spełniać będzie 3 funkcje: ekologiczną, edukacyjną i rekreacyjną. Stanie się miejscem spotkań, wspólnego spędzania czasu, zabawy i nauki, miejscem integracji osób w różnym wieku, o różnym poziomie strawności. Takiego miejsca brakuje w centrum Szklarskiej Poręby.

4.
FONTANNA POSADZKOWA NA SKWERZE RADIOWEJ TRÓJKI
Wnioskodawca: Janusz Taisner
Koszt: 100.000,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. 1-go Maja 1
Opis projektu: Fontanna posadzkowa na Skwerze Radiowej Trójki - miejsce odpoczynku i relaksu dla rodzin z dziećmi, młodzieży i seniorów. Montaż fontanny posadzkowej (inaczej Fontanny DRY PLAZA, fontanny kąpielowej) w reprezentacyjnym miejscu miasta. Może służyć jako tzw. "splash pad" — pluskowisko dla dzieci, które mogą wbiegać pomiędzy strumienie wody. Możliwość różnokolorowego podświetlenia strumieni wody.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Potrzeba rekreacyjnego zagospodarowania terenu w centrum miasta. Wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców i turystów w związku z brakiem miejsc do odpoczynku. Brak ogólnie dostępnych miejsc do zabawy dla najmłodszych. Uatrakcyjnienie i zagospodarowanie infrastruktury w innowacyjną fontannę miejską. Integracja środowiska lokalnego.

5.
PARK ARTYSTÓW
Wnioskodawca: Piotr Kozioł
Koszt: 96.650,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. 1-go Maja - działka nr 100, obręb 0007
Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie dodatkowej przestrzeni wypoczynkowej i krajobrazowej - parku o charakterze artystycznym dla mieszkańców i turystów, stworzenie dodatkowej przestrzeni dla dzieci ze szkoły i przedszkola przy SP 1 (park dodatkowo umożliwi odbycie ciekawej lekcji oraz spędzenia miłego czasu wśród zieleni).
Cel projektu można określić w punktach:
1. Stworzenie miejsca wypoczynkowego z elementami małej architektury i sztuki.
2. Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem, naturą.
3. Tworzenie więzi z regionem poprzez kształtowanie wrażliwości na piękno górskiej przyrody.
4. Wprowadzenie elementów artystycznych w różnych formach w przestrzeń miejską.
5. Stworzenie produktu promującego Szklarską Porębą również jako kolonię artystyczną, nawiązując w ten sposób do przedwojennych tradycji.
6. Park Artystów będzie stanowił miejsce, które można będzie wykorzystywać do plenerowej działalności artystycznej.
Dominujący wpływ na potencjał rekreacyjny, kulturalny, promocyjny wskazanego obszaru ma położenie: bliskość centrum miasta, szkoły SP 1 oraz ciągu komunikacyjnego dla pieszych, głównie turystów wzdłuż ulicy 1 Maja.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Teren Parku zostałby oryginalnie wykorzystany na potrzeby mieszkańców miasta: rodzin, dzieci i młodzieży oraz dla turystów. Obszar ten obecnie jest zaniedbany i zarośnięty, stanowi „anty-wizytówkę” miasta. Dzięki swojemu położeniu jest idealnym miejscem na stworzenie parku z elementami sztuki. Pozwoli pogłębić więzi z regionem i naszą kulturą poprzez umiejscowienie rzeźb oraz elementów artystycznej małej architektury wykonanej przez miejscowych artystów – nawiązując w ten sposób do tradycji kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie . Po realizacji projektu „Park Artystów” zostanie zaimplementowany do „Szlaku Ducha Gór" jako nowa atrakcja szlaku. Projekt będzie też kolejną atrakcją turystyczno-artystyczną miasta. Obecnie obszar jest użytkowany przez mieszkańców i turystów a posadowienie pierwszej ławki artystycznej stanowi atrakcję dla mieszkańców i turystów. Wniosek jest taki, że w sposób naturalny mieszkańcy chcą z niego korzystać. Teren nie jest objęty systematyczną opieką miejską i wymaga rewitalizacji.

6.
SENIORZY DLA SZKLARSKIEJ PORĘBY – ODNOWIENIE SKWERU JANA PAWŁA II
Wnioskodawca: Łukasz Krzysztof Majcherek
Koszt: 100.000,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Granitowa - działka nr 364, obręb 0005
Opis projektu: Jednym z miejsc wypoczynku w Szklarskiej Porębie jest Skwer Jana Pawła II znajdujący się w centrum miasta, przy ul. Granitowej. Obok Skweru Radiowej Trójki jest to drugi najpopularniejszy skwer w centrum miasta, w którym spotkać można wielu wypoczywających mieszkańców miasta oraz turystów. Skwer, który od kilkudziesięciu już lat „zdobi” miasto, wymaga jednak odnowienia i uporządkowania po to aby stać się estetycznym i atrakcyjnym miejscem spotkań, przestrzeni centrotwórczej, sprzyjającej spotkaniom i rozmowie. W ramach projektu planowane jest zazielenienie i uporządkowanie terenu w sposób spójny i zapewniający komfort, z wykorzystaniem materiałów przyjaznych środowisku i stanowiących charakterystyczne dla regionu zasoby naturalne (kamień, drewno, roślinność typowa dla Sudetów). Skwer Jana Pawła II stanie się ładnym i funkcjonalnym miejscem, korespondującym z otoczeniem, które tworzą zabytkowe domy (stylem nawiązujące do architektury domów sudeckich) i wyjątkowa przyroda Sudetów. Ponadto, dzięki zamontowaniu stojaków na rowery i stacji naprawczej dla rowerów, miejsce idealnie wpisze się w ideę Rowerowej Krainy, do której należy Szklarska Poręba. Nie bez znaczenia będzie dodanie temu miejscu wymiaru edukacyjnego – osoby odwiedzające Skwer będą mogły poszerzyć swoją wiedzę o roślinności i zasobach naturalnych charakterystycznych dla regionu Sudetów (na terenie Skweru znajdą się tabliczki informacyjne).
W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: przygotowanie projektu zagospodarowania terenu oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń, uporządkowanie terenu, wytyczenie ścieżek, odnowienie żywopłotu, który oddziela Skwer od otaczających go ulic, uporządkowanie istniejącej zieleni, posadzenie trawy, drzew i krzewów, wykonanie klombów i pergoli z kwiatów (roślinność, która pojawi się na skwerze będzie charakterystyczna dla regionu Sudetów), posadowienie ławek i koszów na śmieci (wykonanych z kamieni i drewna charakterystycznych dla regionu), montaż stojaków na rowery i stacji naprawczej rowerów, montaż tabliczek informujących o lokalnej roślinności i zasobach naturalnych (na terenie skweru znajdą się tabliczki informujące o tym z jakich roślin wykonano klomby i pergole oraz z jakich materiałów wykonano fontannę, ławki i inne elementy infrastruktury dostępnej na skwerze).
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Skwer Jana Pawła II zlokalizowany jest w urokliwej części Szklarskiej Poręby, blisko głównej ulicy miasta (ul. Jedności Narodowej), ale w odległości pozwalającej na spokojny odpoczynek i relaks. Obecnie przestrzeń skweru jest zadbana, ale panuje tam wizualny chaos, który nie sprzyja relaksowi. Co więcej, w związku z planami przeniesienia znajdującego się w centralnej części skweru pomnika poświęconego Poległym Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza do innej lokalizacji, Skwer ten stracić może swoje znaczenie (odbywały się w nim ważne uroczystości państwowe) i w konsekwencji z czasem może ulec „zapomnieniu”. Celem niniejszego projektu jest nadanie Skwerowi nowego charakteru i zapobieżenie ewentualnej jego degradacji. Skwer Jana Pawła II leży w reprezentacyjnej części miasta. Dzięki inwestycji poprawieniu ulegnie estetyka skweru, który stanie się wizytówką miasta, na czym skorzystają mieszkańcy centrum, mieszkańcy innych części miasta oraz turyści, którzy uczęszczają tym szlakiem. Poprawa wyglądu skweru zwiększy turystyczną atrakcyjność miasta, a umieszczenie na jego terenie infrastruktury dla miłośników rowerów dodatkowo jeszcze podniesie jego „wartość”.

7.
KRYSZTAŁOWY PLAC ZABAW
Wnioskodawca: Maria Misztal
Koszt: 100.000,00 zł

Lokalizacja projektu: Osiedle Huty 1 - działka nr 6/5, obręb 0005
Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Szklarskiej Porębie, która obejmuje:
1. Zakup i montaż nawierzchni poliuretanowej
2. Renowację znajdujących się na placu urządzeń zabawowych, w tym piaskownice drabinki, zjeżdżalnie, karuzele.
3. Odbudowę domku zabaw.
Omawiany plac był remontowany 10 lat temu, mimo corocznej konserwacji, jego rewitalizacja wymaga pilnej interwencji. Szczególnie ważny jest zakup i montaż, wykorzystywanej w tego typu przestrzeniach nawierzchni poliuretanowej, posiadającej stosowne atesty i certyfikaty i spełniającej wszelkie wymogi bezpieczeństwa – amortyzacja potencjalnych upadków z przyrządów zabawowych. Jest ona łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji oraz trwała. Istniejące na placu zabaw urządzenia (zjeżdżalnia, piaskownice, drabinki, karuzela) wymagają wymiany lub renowacji pewnych elementów konstrukcji, aby spełniały swoją rolę i były bezpieczne dla dzieci. Domek Zabawowy, który jest elementem tego placu od powstania działalności przedszkola, był budowany przez pracownika Huty „Julia” i na pewno pozostał w pamięci dorosłych już mieszkańców, którzy uczęszczali do przedszkola „na hucie”. Jest to element historyczny tego miejsca. Jest ulubionym miejscem zabaw dzieci do chwili obecnej. Był odbudowywany 20 lat temu przez mieszkańca Osiedla Huty i obecnie wymaga przebudowy, aby pozostał w pamięci następnych pokoleń
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Plac zabaw jest ważnym obiektem w przestrzeni publicznej zwłaszcza gdy znajduje się przy przedszkolu i jest codziennie użytkowany przez uczęszczające do niego dzieci, odwiedzany jest przez mieszkańców i turystów. Jest to jedyne miejsce w tym rejonie Szklarskiej Poręby dla rodzin z dziećmi. Plac ten jest również miejscem organizacji corocznej miejskiej imprezy „Szklarska Majówka”, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców jako spotkanie wielopokoleniowe. Jego rewitalizacja, przy tak wzmożonej eksploatacji, powinna być dokonywana regularnie co kilka lat, zważywszy, że chodzi nie tylko o kwestie estetyczne ale przede wszystkim o względy bezpieczeństwa. Uważam, że Przedszkole „Kryształek” zasługuje na Kryształowy Plac Zabaw.

8.
DOBRZE WYPOSAŻENI STRAŻACY PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA SZKLARSKIEJ PORĘBY DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI
Wnioskodawca: Anna Stawniak
Koszt: 69.180,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Jedności Narodowej 32
Opis projektu: Celem projektu jest zakup niezbędnego umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie. Realizacja projektu pozwoli na ujednolicenie wyposażenia członków MDP (w przyszłości druhów OSP) oraz zidentyfikowanie ich z jednostką, jak również na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń praktycznych w czasie zbiórek. Zapewnienie odpowiedniego umundurowania, pozwalającego na zachowanie jednolitości i profesjonalizmu, przyciągnie na zajęcia więcej osób, które w przyszłości staną się pełnoprawnymi strażakami niosącymi pomoc mieszkańcom Szklarskiej Poręby i turystom.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie od ponad 10 lat powadzi zajęcia dla grupy 60 dzieci i młodzieży (do lat 18-stu) z terenu miasta w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z początkiem tego roku zajęcia te stały się cykliczne, a dzieci z MDP mają stałego opiekuna, który odpowiedzialny jest za sprawne działanie MDP. W czasie zbiórek młodzież przede wszystkim zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych oraz pierwszej pomocy. Zajęcia oferowane przez jednostkę są prowadzone na wysokim poziomie i całkowicie bezpłatne. W sytuacji kiedy nie tylko w polskich ale i europejskich jednostkach brakuje strażaków-ochotników, rekrutacja jak największej liczby dzieci i młodzieży do MDP nabiera szczególnego znaczenia – to wśród nich znajdą się z pewnością przyszli druhowie, którzy zadbają o nasze bezpieczeństwo (statystyki pokazują, że połowa aktywnych strażaków OSP zaczynało swoją przygodę ze strażą właśnie w szeregach MDP).
Celem projektu jest zakup niezbędnego umundurowania dla członków MDP w Szklarskiej Porębie. Już w przyszłym roku część osób z MDP osiągnie pełnoletność i zasili grono strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych – to właśnie do nich trafią zakupione w projekcie specjalne mundury bojowe. Zaplanowano zakup: 1) mundurów specjalnych bojowych dla 10 członków MDP, którzy w przyszłym roku zasilą szeregi OSP, 2) mundurów koszarowych i kurtek zimowych oraz koszulek i napisów na rzepy dla 30 członków MDP.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Dla najmłodszych strażaków możliwość noszenia strażackiego munduru jest jedną z największych nagród i powodem do dumy. W czasie zajęć młodzież korzysta z umundurowania koszarowego udostępnionego przez jednostkę. Problemem jest jednak zapewnienie odpowiednich niestandardowych rozmiarów i wymiana zużytych oraz zakup mundurów dla nowych członków MDP (nabór do MDP jest ciągły, w dowolnym momencie mogą do niej - za zgodą rodziców - dołączyć nowi członkowie). Wyposażenie członków MDP w niezbędne umundurowanie pozwoli na spełnienie marzeń najmłodszych strażaków oraz zapewni odpowiedni komfort i bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń praktycznych. Realizacja zadania w dalszej perspektywie przyczyni się do zdecydowanej i mierzalnej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szklarskiej Poręby i turystów oraz lepszej ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta (bezpieczny strażak to bezpieczny mieszkaniec Szklarskiej Poręby). W efekcie realizacji zadania zwiększy się w kolejnych latach skuteczność działania OSP w Szklarskiej Porębie w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

9.
BUDOWA PARKU IM. JANA SZTAUDYNGERA PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Wnioskodawca: Maciej Dymarski
Koszt: 100.000,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Obrońców Pokoju/ul. Franciszkańska, działki nr 553 i 554/3, obręb 0005
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa Parku im. Jana Sztaudyngera przy ulicy Obrońców Pokoju i ulicy Franciszkańskiej w centrum Szklarskiej Poręby na terenie istniejącego już ale zaniedbanego w znacznej części parku (który obecnie nie jest ogrodzony, w całości zarośnięty jest trawą i drzewami, wymaga uporządkowania i wzbogacenia o dodatkową infrastrukturę). W efekcie realizacji projektu wykonane zostaną następujące prace: uporządkowanie terenu, budowa ciągów pieszych utwardzonych świrem, budowa klombu z zielenią, wykonanie terenu utwardzonego podbudową kamienną od strony ul. Obrońców Pokoju wraz ze skarpą zieloną, montaż ławek parkowych wraz z koszami na śmieci, montaż tablic informujących o Parku oraz osobie jego patrona – Janie Sztaudyngerze, budowa sceny (rozwiązanie opcjonalne, uzależnione od ostatecznej wyceny projektu).
Park im. Jana Sztaudyngera będzie miał charakter rekreacyjno-kulturalny. Teren oddalony jest o kilkaset metrów od głównej drogi (ul. Jedności Narodowej – droga krajowa nr 3) stanowi więc idealne miejsce dla osób chcących w ciszy i spokoju pospacerować, spędzić czas w otoczeniu przyrody. W Parku znajdzie się m.in. Aleja Fraszek, Zakątek Widokowy, Zakątek Zakochanych czy Zakątek Estradowy. Dzięki zamontowanym tablicom informacyjnym, w Parku nie zabraknie odniesień do osoby i twórczości Jana Sztaudyngera - satyryka, poety, teoretyka lalkarstwa, wspaniałego fraszkopisarza, który w latach 1946-1950 mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Inwestycja zlokalizowana jest w centrum Szklarskiej Poręby, w reprezentacyjnej części miasta, na zbiegu kilku szlaków turystycznych, w bezpośredniej bliskości licznych zabudowań mieszkalnych oraz kilku ważnych dla miasta obiektów (m.in. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego). Dzięki realizacji inwestycji znacznemu poprawieniu ulegnie estetyka istniejącego już ale zaniedbanego parku, który stanie się swoistą wizytówką miasta, tworząc kompleks z siłownią na powietrzu i skwerem ze Słupem Pokoju, jednocześnie promując lokalnych twórców i zwiększając ofertę kulturalną miasta.

10.
ALTANA SOLNA Z TĘŻNIĄ, TEREN REKREACYJNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Wnioskodawca: Teresa Żywicka
Koszt: 93.900,00 zł

Lokalizacja projektu: ul. Turystyczna, działka nr 557, obręb 0006
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest postawienie altany (chaty) solnej z tężnią. Teren rekreacyjny dla dzieci i dorosłych jest dobrym pomysłem mieszkańców. Jak działa tężnia? Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki brzozowe podawana jest za pomocą pompy solanka z górnej strefy konstrukcji. Rozprowadzana rurkami solanka spływa swobodnie po gałązkach a jej nadmiar gromadzi się w korycie umieszczonym w dolnej części tężni. Tak rozprowadzana solanka podlega intensywnemu parowaniu wytwarzając intensywny aerozol. W pobliżu chaty-altany powstanie mini plac zabaw i jeden element siłowni lub dwa dla dorosłych, ustawione zostaną ławki typu kamień i drewno, wykonane zostaną nasadzenia (iglaki, azalie, itp.).
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: W naszym rejonie brak jest jodu. Byłaby to inwestycja między innymi w celach zdrowotnych. Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów jak magnez, sód, potas, żelazo i innych. Powstały aerozol odznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat będący naturalnym leczniczym inhalatorium.