×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

INFORMACJA STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO
z 30 listopada 2018 r.
w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jeleniogórskim

Pomocy prawnej udziela się w niżej wymienionych punktach, według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze), poprzez numer

75 64 73 122

Punkt l. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze. Punkt obsługiwany przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 12-16.

Pomocy prawnej udzielają:
w miesiącach I, III, V, VII, IX, XI

 • poniedziałki – adwokat Gracjana Andrejczuk
 • wtorki – adwokat Łukasz Klempouz
 • środy – adwokat Ewa Jaśkiewicz
 • czwartki – adwokat Roman Bebak
 • piątki – adwokat Marzena Schneider

w miesiącach II, IV, VI, VIII, X, XII

 • poniedziałki – Radca prawny Marta Sochowicz
 • wtorki – radca prawny Mateusz Nowak
 • środy – radca prawny Tomasz Tyrowicz
 • czwartki – radca prawny Bożena Kozak-Sroka
 • piątki – radca prawny Tomasz Gregier

Punkty II i III obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Fundację w Służbie Wsi (www.fundacja.wroclaw.pl), wyłonioną w otwartym konkursie na obsługę punktów, w pięciu miejscowościach:

Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
poniedziałki i piątki 11-15

Karpacz, Urząd Miejski, budynek B
wtorki i środy 11-15

Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wtorki 9-13 i czwartki 11-15

Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
środy i czwartki 11-15

Stara Kamienica, Urząd Gminy
poniedziałki i piątki 11-15

Pomocy prawnej udzielają:

 • radca prawny Elżbieta Wołosz,
 • adwokat Lucjan Wiśniewski,
 • radca prawny Mariola Tomaszewska-Śloderbach,
 • adwokat Ewa Kozłowska,
 • radca prawny Dominik Kubacki,
 • radca prawny Ewelina Babisz-Trefon

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub, sądowo-administracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1. i 2., z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub,
4. nieodpłatną mediację lub,
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Starosta jeleniogórski
Krzysztof Wiśniewski