×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Na przejeździe kolejowym by ratować życie w razie awarii pojazdu, jest tylko chwila

Jeśli na przejeździe kolejowym dojdzie do wypadku lub wystąpi takie zagrożenie, np. awaria pojazdu na torach, albo utknięcie pojazdu między opuszczonymi rogatkami, należy natychmiast zaalarmować służby telefonicznie poprzez numer 112 i podać lokalizację przejazdu. To ułatwi numer na żółtej, odblaskowej nalepce informacyjnej. Oznakowane są nimi krzyże Św. Andrzeja. Na przejazdach z rogatkami nalepki znajdują się dodatkowo na napędach rogatek — słupkach, do których przymocowana jest rogatka. Indywidualny numer identyfikacyjny na naklejce pozwala na błyskawiczne zlokalizowanie konkretnego przejazdu w sytuacji awaryjnej i dzięki temu na podjęcie szybkich działań zaradczych. Często ratujących ludzkie życie — dotarcie służb ratunkowych i/lub wstrzymanie ruchu pociągów.

Każda nalepka informacyjna zawiera:

 • indywidualny numer skrzyżowania (przejazdu)
 • numer alarmowy 112
 • numery telefonów zgłaszania awarii

Te ostatnie służą do informowania służb technicznych zarządcy infrastruktury o usterce urządzeń lub uszkodzeniu oznakowania na przejeździe – tam gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.
Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii zapewniła umieszczenie lokalizacji przejazdów na mapach wykorzystywanych przez operatorów nr 112.
Pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 22 i 23 października br. testowali procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń. Skutek był pozytywny.

Lepiej zapobiegać!

Z informacji zawartych w Raporcie rocznym z działalności państwowej komisji badania wypadków kolejowych za rok 2018 wynika, że podstawowymi przyczynami zdarzeń przy przekraczaniu przejazdów kolejowo–drogowych są w szczególności:

 • ignorowanie znaku STOP i niezachowanie należytej ostrożności przez kierujących pojazdami drogowymi,
 • przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami,
 • omijanie półrogatek,
 • brak wymaganego trójkąta widoczności,
 • blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu,
 • niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych,
 • nieprzestrzeganie znaków i innych sygnałów drogowych,
 • niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach,
 • brak reakcji na podawane przez maszynistę pociągu sygnały BACZNOŚĆ (jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy) przez kierującego pojazdem drogowym przy przekraczaniu przejazdu oraz w konsekwencji wjechanie na przejazd bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg.

W raporcie zwraca się też uwagę, że na przejazdach wyposażonych w rogatki, masowe staje się zjawisko wjazdu w chwili zamykania rogatek, a konsekwencji zamykania pojazdów między rogatkami.

Zasady zachowania na przejazdach kolejowych

Aby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych Urząd Transportu Kolejowego przygotował film prezentujący reguły prawidłowego zachowania na przejeździe kolejowym.