"Tylko Fragment..." Malarstwo Wlastimila Hofmana w latach 1947-1970 ze zbiorów mieszkańców Szklarskiej Poręby.

Do 29 października potrwa wystawa zorganizowana przez Muzeum w Szklarskiej Porębie, na której prezentowane będą obrazy Wlastimila Hofmana pozostające na co dzień w prywatnych zbiorach mieszkańców miasta.

Artysta był bardzo zżyty z lokalną społecznością co znajdowało  odzwierciedlenie w jego twórczości. Bliska znajomość łączyła Wlastimila Hofmana z rodzinami państwa Korpalów, Czernickich, Uszpulewiczów czy Karwińskich. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby bywali też modelami artysty – „Pana profesora’, jak go tutaj nazywano. To także sprawia, że wartość sentymentalna obrazów jest nie do przecenienia z uwagi na odręczne dedykacje. To właśnie dzięki nim Hofman jest w Szklarskiej Porębie wciąż obecny. W domach wiszą jego obrazy, a na nich madonny, anioły, święci, ale jak się lepiej przyjrzeć patrzą z tych obrazów mieszkańcy Szklarskiej Poręby, którzy pozowali Hofmanowi.

W dniu otwarcia wystawy swoje 88. urodziny obchodził Pan Wacław Jędrzejczak, serdeczny przyjaciel Wlastimila Hofmana, który do dziś opiekuje się jego domem. I zawsze można liczyć, że pan Wacław nie tylko oprowadzi po domu, lecz także opowie, o obrazach, o malarzu, o życiu w tamtych czasach. Najlepsze życzenia dostojnemu jubilatowi wraz z podziękowaniami za opiekę nad Wlastimilówką i zachowanie niepowtarzalnego charakteru tego miejsca składał burmistrz Mirosław Graf.

 • Odsłon: 13834
 • Odsłon: 427
 • Odsłon: 469
 • Odsłon: 413
 • Odsłon: 424
 • Odsłon: 432
 • Odsłon: 457
 • Odsłon: 408
 • Odsłon: 403
 • Odsłon: 422
 • Odsłon: 567
 • Odsłon: 413
 • Odsłon: 419
 • Odsłon: 424
 • Odsłon: 399
 • Odsłon: 429
 • Odsłon: 425
 • Odsłon: 440
 • Odsłon: 421
 • Odsłon: 425
 • Odsłon: 418
 • Odsłon: 422
 • Odsłon: 414
 • Odsłon: 409
 • Odsłon: 424