W dniach od 3 do 16 lipca 2014 roku w Szklarskiej Porębie odbywają się warsztaty aktywności górskiej, w których biorą udział osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Burmistrz Miasta Szklarska Poręba objął warsztaty swoim patronatem. Wczoraj na zaproszenie uczestników Gospodarz miasta Szklarska Poręba odwiedził ich podczas zajęć. Emocje jakie towarzyszyły spotkaniu były ogromne.

Dwadzieścioro osób głuchoniewidomych z całej Polski, wspieranych przez zespół tłumaczy-przewodników i instruktorów, zakwaterowanych jest w Pensjonacie  „Lider”. Oprócz zajęć stacjonarnych i dyskusji uczestniczą w szkoleniach w terenie. Planują wyjścia w góry z nauką bezpiecznego poruszania się po szlakach, reagowania w razie wypadków, udzielania pomocy. Dowiadują się, jak dobierać  trasę do indywidualnych możliwości oraz jak przygotować odpowiedni ubiór i ekwipunek. Biorą udział w szkoleniu z odczytywania map tradycyjnych oraz internetowych na mobilnych urządzeniach przystosowanych do potrzeb osób głuchoniewidomych oraz korzystania z GPS-u. Ponadto uczestniczą w warsztatach nt. ochrony przyrody  oraz zastosowaniu roślin górskich w ziołolecznictwie i życiu codziennym.

Organizatorem warsztatów jest Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Jest to stowarzyszenie o ponad dwudziestoletniej historii. Zrzesza osoby, które na skutek równoczesnego poważnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotykają na duże trudności w poruszaniu się, dostępie do informacji i w komunikowaniu się. Osoby głuchoniewidome nie są w stanie zrekompensować ani uszkodzenia wzroku słuchem – jak niewidzący, ani też słuchu wzrokiem – jak niesłyszący. Z szacunkowych danych wynika że w Polsce żyje około 7-8 tysięcy takich osób. Komunikują się one za pomocą języka migowego, alfabetu Lorma, pisma Braile’a lub jeżeli wzrok i słuch im na to jeszcze pozwala – mową tradycyjną.

Towarzystwo zajmuje się wspieraniem osób w ich codziennym życiu, rehabilitacji, integracji ze społeczeństwem. Organizuje też szkolenia mające na celu aktywizację bezrobotnych beneficjentów. Warsztaty są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Zielone światło dla aktywnego rozwoju osób głuchoniewidomych II”.

Robert Schab, uczestnik i współorganizator warsztatów