Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w partnerstwie z Opolskim Stowarzyszeniem Chorych na Reumatyzm "Milenium" oraz Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawow

Wartość projektu: 1 829 731,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 829 731,20 zł

Celem projektu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w latach 2017-2020 wśród pacjentów zamieszkujących województwa dolnośląskie, opolskie i lubuskie, w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS.

W efekcie realizacja projektu wpłynie na:

 • zwiększenie wykrywalności wczesnego RZS na wczesnych etapach choroby w warunkach ambulatoryjnych i skrócenie opóźnień diagnostycznych,
 • poprawa świadomości społeczeństwa i wiedzy z zakresu wczesnych objawów RZS w ramach kontaktu z lekarzami POZ,
 • zwiększenie wiedzy lekarzy rodzinnych w POZ w zakresie rozpoznawania RZS i wprowadzenie narzędzi przesiewowych,
 • walidacja testów przesiewowych,
 • opracowanie standardów czesnego wykrywania RZS w ramach modelu opieki koordynowanej lekarz POZ-reumatolog,
 • powstanie projektu wczesnego wykrawania i prawidłowej opieki nad chorym z nowo rozpoznanym RZS,
 • zmniejszenie liczby hospitalizacji związanych z diagnostyką RZS,
 • szczegółowe opracowanie danych epidemiologicznych zapadalności rocznej na RZS.

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt, oraz wykłady, warsztaty oraz kursy USG dla lekarzy i pielęgniarek POZ współpracujących z Partnerem. Ponadto w projekcie przeprowadzone zostaną akcje edukacyjne szkierowe do pacjentów na temat RZS, obejmujące wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe oraz formy rehabilitacji.

Dodatkowo edukacja pacjentów obejmować będzie informacje i porady dotyczące:

 • zdrowego trybu życia (zaprzestanie palenia tytoniu, umiarkowanego spożycia alkoholu, aktywności fizycznej, zdrowej diety i w razie potrzeby leczenia),
 • elementy samozarządzania w chorobie,
 • terapii poznawczo-behawioralnej oraz radzenia sobie ze stresem,
 • programów ćwiczeń w tym zalecanych forma aktywności fizycznej, a także ćwiczeń poprawiających zakres ruchomości i siłę mięśniową.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0020/17-00, podpisanej 03.01.2018 roku.
 
ZAPRASZAMY NA PLATFORMĘ E-LEARNINGOWĄ PROJEKTU ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD ADRESEM rzs.usk.wroc.pl

Harmonogram realizacji projektu

Działania Termin działań
Rekrutacja POZ I-II 2018
Konsultacja dla pacjenta u lekarza POZ - wizyta 1 IV.2018-VI.2020
Konsultacja dla pacjenta u lekarza POZ - wizyta 2 IV.2018-VI.2020
Konsultacja dla pacjenta u reumatologa - wizyta 1 IV.2018-VI.2020
Diagnostyka w OWD - Poradni Wczesnego Zapalenia Stawów
(w tym badania laboratoryjne)
IV.2018-VI.2020
Konsultacja dla pacjenta u reumatologa - wizyta 2 IV.2018-VI.2020
Akcje edukacyjne dla pacjentów III.2018-VIII.2020
Edukacja lekarzy i pielęgniarek POZ IV.2018-VIII.2020

Diagnostyka w OWD - Poradnia Wczesnego Zapalenia Stawów
Ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław,
(V piętro pok. 6.92 b, na terenie Kliniki Reumatologii)
Godziny przyjęć pacjentów w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki – Poradnia wczesnego zapalenia stawów
Pon.-Pt. od 08:00-18:00
Rejestracja od 08:00-13:30

Szczegóły na stronie www.usk.wroc.pl