W związku z planowanym ogłoszeniem naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-270/17 zapraszamy na spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Spotkanie informacyjne:
Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, 18.10.2017 (środa) w godzinach 10:15-16:00
Agenda spotkania
Zaproszenie na spotkanie


Na spotkaniu zostanie umówiony regulamin konkursu i zasady naboru, kryteria wyboru projektów, cele i wskaźniki, kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ oraz zostaną przekazane odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące naboru.
Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesłać do 17.10.2017 do godziny 10:00 na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły dotyczące naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-270/17

Na co:
Na kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami/ przedsiębiorcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, itp.).
Dokumentację dotyczącą naboru znajdą Państwo od dnia 12 października 2017 na stronie: www.zitaj.jeleniagora.pl lub www.rpo.dolnyslask.pl

Termin składania wniosków: od 14 listopada 2017

Dla kogo:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;  
  • podmioty prowadzące działalność oświatową;
  • osoby fizyczne prowadząca działalność gospodarczą.

Gdzie szukać informacji:
Wszelkie informacje dotyczące naborów (ogłoszenia, regulaminy konkursów) i spotkań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.zitaj.jeleniagora.pl oraz rpo.dolnyslask.pl

Kontakt: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, Ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, Tel. 75 7546 249, 75 7546 288

Zapraszamy!