Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:

  • wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
  • dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł   

Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości:

Przedsiębiorca Maksymalny
poziom dofinansowania
mikro i mały 45%
średni 35%


Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:

  • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
  • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
  • budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości zabudowanej do 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie jest opublikowana na stronie

Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez:
e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel.: 71 776 58 13-14,
w siedzibie DIP:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca,
ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław.

Dokument do pobrania [217.85 KB]