12 września obchodziliśmy 40 rocznicę śmierci Jana Sztaudyngera, poety i fraszkopisarza, w latach powojennych mieszkańca Szklarskiej Poręby.  Jan Sztaudynger od 2002 roku jest patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. Bożego Ciała. Odczytano informację biograficzną o Janie Sztaudyngerze i wiersz napisany przez poetę w Szklarskiej Porębie pt. "Puch ostu".  Nazwę taką przyjęło  Stowarzyszenie założone w 2006 roku w 105 rocznicę urodzin artysty. Jednym z celów Stowarzyszenia jest pielęgnowanie pamięci o poecie i fraszkopisarzu. Od godz. 11.00 w budynku szkoły czynne były wystawy: „Jan Sztaudynger w odsłonach”, prezentacja wybranych prac stypendystów Stypendium Artystycznego im.Jana Sztaudyngera oraz stare fotografie "Szklarska Poręba - opowieść o ludziach i miejscu". Nie zabrakło również fraszek, szczególnie tych, dotyczących życia i śmierci.


Życie
Zanim się opamiętasz,
Kołyska, ołtarz, cmentarz.
I robisz smutne odkrycie,
że to już całe życie.


W trakcie trwania wystawy do godz. 17.00 można było obejrzeć film wspomnieniowy o Janie Sztaudyngerze autorstwa Piotra Słowikowskiego z TVP Łódź. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem.  W poniedziałek film o Janie Sztadyngerze obejrzeli w kilku grupach uczniowie zespołu szkół. Wystawy będą udostępnione dla zwiedzających w budynku szkoły do 15 września. (tekst: Maciej Dymarski)

 Z okazji rocznicy córka Jana Sztaudyngera, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz przesłała na ręce stowarzyszenia list:

" Do przyjaciół Jana Sztaudyngera  w  Szklarskiej Porębie
                                                         

W związku z mijającą w 2010 roku 40 rocznicą śmierci ojca, wracam do ważnych spraw i miejsc w Jego życiu i twórczości. Po II wojnie światowej poeta znalazł się w Szklarskiej Porębie. Centralny Instytut Kultury zorganizował cykl wykładów o teatrze, teatrze ochotniczym i marionetkowym właśnie w tym mieście. Tata zachwycił się urokiem gór i przyrody tej rozległej miejscowości. Zobaczył skromny dom, pięknie położony, w ustronnym miejscu i zapragnął oglądać Karkonosze, góry Izerskie i okoliczne lasy – stale. Udało mu się zrealizować to marzenie tylko na 5 lat i Rodzice zamieszkali w domu na ul. 1 Maja 55.

Piękno przyrody i cisza tego miejsca stała się inspiracja poetycką. Pozostał ślad tych przeżyć w tomiku „Puch Ostu”. Lata mijały, zmienił się system, po śmierci poety wyszło więcej książek niż za jego życia. W Szklarskiej Porębie zebrała się prężna grupa młodej inteligencji, nauczycieli, samorządowców i powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Wielką radością był dla nas wybór Jana Sztaudyngera na patrona tej szkoły. Nie przypuszczaliśmy jeszcze wówczas, że będzie to dopiero początek żywej akcji kulturalnej, wychowawczej i turystycznej w tym właśnie mieście. Jak przysłowiowe grzyby po deszczu, wyrosły działania Szkoły – 100 lecie urodzin patrona (2004), granitowy głaz z tablicą mówiącą o poecie, nagrody dla utalentowanych uczniów.

Powstaje dalej Stowarzyszenie – PUCH OSTU, które zorganizowało trasę turystyczną i co roku prowadzi w maju rajd na tej trasie, ostatnio został też przygotowany ciekawy Przewodnik.   2010 roku, w związku z 50 leciem nabycia praw miejskich przez Szklarską Porębę został uroczyście otwarty Salon Artystyczny Jana Sztaudyngera, jako miejsce organizujące wydarzenia kulturalne i promujące młodzież uzdolnioną artystycznie. Myślę, że Szklarska Poręba stała się kuźnią pomysłów zmierzającą do upamiętnienia i podkreślenia zalet talentu i charakteru Jana Sztaudyngera. Dziękuję z całego serca wszystkim osobom, które przyczyniły się do upamiętnienia bogatej twórczości i osobowości mego Ojca.Smutek i gorycz, po śmierci Taty,  dzięki działaniom Nauczycieli i Organizatorom życia kulturalnego w Szklarskiej Porębie staje się dla nas o wiele łagodniejszy.

Stokrotne podziękowania.

                                    Anna Sztaudynger – Kaliszewiczowa 
Zakopane, 3 - 4  IX  2010 "