Uroczystość nadania imienia i sztandaru dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu25. września 2017 r. na Rynku w Lubaniu odbyły się uroczystości związane z nadaniem Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu imienia gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna i sztandaru. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Trójcy w Lubaniu, w intencji funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, podczas której poświęcono sztandar dla Ośrodka.

Sztandar został ufundowany dzięki ofiarnej zbiórce społecznej i  jest symbolem naszej służby dla bezpieczeństwa Polski, naszej tradycji, wartości i wierności w odniesieniu do Boga, Honoru i Ojczyzny.

W uroczystościach wzięli udział: Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jakub Skiba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan gen. bryg. SG Tomasz Praga – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pan Andrew Orlik – Rückemann – wnuk naszego patrona, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, miejskich i gminnych, przedstawiciele duchowieństwa,  Komendanci, Dyrektorzy, Szefowie i Dowódcy współdziałających służb mundurowych, przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, instytucji i urzędów współpracujących z OSS SG. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli uczelni wyższych, szkół, placówek oświatowych, byłych dowódców Łużyckiej Brygady WOP, a także byłych Komendantów Łużyckiego Oddziału SG, pracowników i funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG z rodzinami oraz mieszkańców Lubania i okolic.

Uroczystość nadania imienia i sztandaru dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w LubaniuGospodarzem uroczystości był płk SG Marek Woszczatyński - Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu,  który uroczyście przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie nawiązujące do wielkiego człowieka jakim był nasz patron gen. bryg.  Wilhelm Orlik – Rückemann - ostatni dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza,   który  po rozpoczęciu sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., stojąc na czele zgrupowania KOP jako jedyny polski dowódca, potrafił wziąć na siebie ciężar symbolicznej walki z Sowietami. Przy braku łączności, z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność wydał rozkaz energicznego przeciwstawienia się wszelkim próbom zajmowania polskich terenów przez bolszewików. Z Armią Czerwoną stoczył kilkanaście potyczek i dwie bitwy: pod Szackiem i Wytycznem, po  której rozformował podległe mu oddziały. Po przedostaniu się do Warszawy był jednym z założycieli organizacji Komendy Obrońców Polski.

„Wskazanie na tę właśnie osobę jako „opiekuna” szkoły stanowi swoistą publiczną deklarację składaną przez uczelnię społeczeństwu i środowisku, zobowiązanie do dochowania i pielęgnowania tych wartości, które były wyznacznikami drogi życiowej naszego patrona” – powiedział Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Podczas apelu odczytane zostały akty  nadania sztandaru oraz imienia przez Pana ppłk. SG Marka Kocha – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Uroczystość nadania imienia i sztandaru dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w LubaniuPamiątkowe gwoździe na drzewcu wbijali: Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jakub Skiba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan gen. bryg. SG Tomasz Praga – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz wnuk naszego patrona Pan Andrew Orlik – Rückemann.

Sztandar Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi Błaszczakowi wręczyli rodzice chrzestni: Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Edukacji Narodowej  oraz Pan Walery Czarnecki – Starosta Powiatu Lubańskiego.  Następnie Pan Minister przekazał sztandar Komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Panu płk. SG Markowi Woszczatyńskiemu.

Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Na lubańskim Rynku dla mieszkańców miasta Lubania i okolic zaprezentowano sprzęt Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG, pokaz tresury psów służbowych SG oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra SWiA.

Źródło - www.oss.strazgraniczna.pl

 • Odsłon: 195
 • Odsłon: 218
 • Odsłon: 194
 • Odsłon: 203
 • Odsłon: 167
 • Odsłon: 214
 • Odsłon: 188
 • Odsłon: 182
 • Odsłon: 194
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 198
 • Odsłon: 195
 • Odsłon: 191
 • Odsłon: 202
 • Odsłon: 195
 • Odsłon: 191
 • Odsłon: 197
 • Odsłon: 200
 • Odsłon: 173
 • Odsłon: 201
 • Odsłon: 190
 • Odsłon: 222
 • Odsłon: 189
 • Odsłon: 197
 • Odsłon: 200
 • Odsłon: 185
 • Odsłon: 200
 • Odsłon: 189
 • Odsłon: 193
 • Odsłon: 171
 • Odsłon: 200
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 190
 • Odsłon: 183
 • Odsłon: 159
 • Odsłon: 182
 • Odsłon: 185
 • Odsłon: 253
 • Odsłon: 188
 • Odsłon: 187
 • Odsłon: 193
 • Odsłon: 182
 • Odsłon: 168
 • Odsłon: 179
 • Odsłon: 194
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 188
 • Odsłon: 175
 • Odsłon: 180
 • Odsłon: 185
 • Odsłon: 175
 • Odsłon: 196
 • Odsłon: 183
 • Odsłon: 163
 • Odsłon: 182
 • Odsłon: 198
 • Odsłon: 175
 • Odsłon: 166
 • Odsłon: 209
 • Odsłon: 187
 • Odsłon: 179
 • Odsłon: 189
 • Odsłon: 180
 • Odsłon: 171
 • Odsłon: 167
 • Odsłon: 198
 • Odsłon: 194
 • Odsłon: 180
 • Odsłon: 167
 • Odsłon: 198
 • Odsłon: 164
 • Odsłon: 179
 • Odsłon: 179
 • Odsłon: 179
 • Odsłon: 177
 • Odsłon: 175
 • Odsłon: 192
 • Odsłon: 168
 • Odsłon: 189
 • Odsłon: 170
 • Odsłon: 204
 • Odsłon: 195
 • Odsłon: 180
 • Odsłon: 189
 • Odsłon: 187
 • Odsłon: 176
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 188
 • Odsłon: 190
 • Odsłon: 165
 • Odsłon: 185
 • Odsłon: 184
 • Odsłon: 171
 • Odsłon: 187
 • Odsłon: 168
 • Odsłon: 187
 • Odsłon: 181
 • Odsłon: 165
 • Odsłon: 174