×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

„Dotykanie sztuki – idąc i stojąc” to impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie „PUCH OSTU” przy ruinach dawnego domu Sztaudyngera.

 „Idąc” – ponieważ wyrusza stamtąd pod opieką przewodnika grupa chętnych do przemierzenia Dużej Sztaudyngerowskiej Trasy Turystycznej. W tym roku 1 maja odbył się już III RAJD SZTAUDYNGEROWSKI. Po drodze wędrujący mają kontakt z fraszkami Sztaudyngera, które są umieszczone na 14 tablicach znajdujących się na trasie.

„Stojąc” – ponieważ przez cały dzień można oglądać wystawy różnego rodzaju – w tym roku głównym hasłem było: „Wlastimil Hofman, Jan Sztaudynger, Jan Korpal – co łączy te postacie”. Wyjaśnienie pojawiło się w ulotce okolicznościowej, którą otrzymywali zwiedzający wystawy.

W tym roku obchodzimy 130 rocznicę urodzin Wlastimila Hofmana (27.04.1881-6.03.1970). Wlastimil Hofman zaprzyjaźniony z rodziną Sztaudyngerów z czasów pobytu w Krakowie przyjechał do Szklarskiej Poręby za namową Jana Sztaudyngera. To Jan Sztaudynger (28.04.1904-12.09.1970) powiedział o Hofmanie – „malarz wewnętrznego blasku”.

Wlastimil Hofman wiele razy szkicował Jana Sztaudyngera – szkice te były częścią wystawy. Jan Korpal (18.09.1916-29.08.1977), artysta fotografik, zamieszkał w Szklarskiej Porębie zaraz po wojnie i zaprzyjaźnił się z Hofmanem, fotografując go przy pracy. Wykonał również wiele zdjęć prac Hofmana.

Na wystawie można było obejrzeć kilka prac Jana Korpala udostępnionych dzięki uprzejmości Pani Janiny Korpal prowadzącej Galerię Fotografii Artystycznej. Był między innymi portret Wlastimila Hofmana czy karkonoskie pejzaże będące wielokrotnie tematem prac artysty fotografika.

Tegoroczną imprezę rozpoczęła występem wokalno-instrumentalnym Małgorzata Dziergwa, tegoroczna stypendystka Stypendium Artystycznego im. Jana Sztaudyngera. Oprócz Małgorzaty w tym roku stypendia otrzymali jeszcze: Wincenty Krawczyk, Karolina Radziejewska, Blanka Promirska i Katarzyna Ulanowska.

Stypendium Artystyczne im. Jana Sztaudyngera jest przyznawane przez Stowarzyszenie „PUCH OSTU” już od pięciu lat, ma na celu promowanie uzdolnionej artystycznie młodzieży. Prace plastyczne tegorocznych oraz wcześniejszych stypendystów były tematem kolejnej wystawy.

O godz. 9.30 na Dużą Sztaudyngerowską Trasę Turystyczną wyruszyła grupa wędrowców pod przewodnictwem Joanny Krawietz. Uczestnicy otrzymali od organizatorów na drogę (współfinansowane z dotacji miejskiej) koszulkę okolicznościową, wodę mineralną oraz przewodnik do Dużej Sztaudyngerowskiej Trasy Turystycznej autorstwa Artura Leszczawskiego.

III RAJD SZTAUDYNGEROWSKI wyruszył na trasę, a turyści przechodzący w godz. 9.00 - 18.30 w okolicy 1 Maja 55 mieli okazję zwiedzać wystawy a także wzbogacić się o wiedzę dotyczącą naszych artystów oraz ciekawe materiały przygotowane przez Karkonoski Park Narodowy (dziękujemy za współpracę).

Oprócz wymienionych wcześniej, dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa dotycząca 50-lecia miasta, stare zdjęcia z albumu „Szklarska Poręba – opowieść o ludziach i miejscu” pod redakcją Krzysztofa Grabskiego.

Zawsze staramy się pokazywać, korzystając z różnych form, fraszki Jana Sztaudyngera. Mamy nadzieję, że czytający wybór fraszek umieszczonych we „fraszkowisku na rumowisku” poczuli tę niesamowitą umiejętność zawierania w kilku słowach tzw. „mądrości życiowych”.

Jan Sztaudynger wiele razy zwracał uwagę na to, że humor i uśmiech pomagają przezwyciężać trudy codziennego życia.

GRAM HUMORU
By zmniejszać życia ciężary,
Potrzeba humoru cetnary.
A ja w tej chwili mam
Tylko co najwyżej gram.

INWOKACJA DO MUZY
O Muzo, jakżeż to mnie nuży,
Że ludzie tacy ponurzy.
Zatargaj struną. Niech no
Nareszcie się uśmiechną.

Już teraz zapraszam chętnych na „dotykanie sztuki”, za rok w tym samym miejscu.

Tekst: Maciej Dymarski - Stowarzyszenie „PUCH OSTU” , zdjęcia: Artur i Rafał Leszczawscy.