Akcja Zima 2019 trwać będzie do od początku do 30 kwietnia  oraz od 1 listopada do końca 2019 roku

Harmonogram działań, zasady pracy służb komunalnych, zadania oraz wszystkie istotne szczegóły przedstawiamy w dokumencie przygotowanym przez zespół Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod kierownictwem p.o. kierownika Dominika Pisia.